جایگاه زن در اسلام و مقایسه پایگاه زن افغان

دسته : (دسته‌بندی‌نشده) توسط sadeed در 16-08-2016

?
نویسنده: حسیب الله سدید
اینکه فلسفه روز جهانی زن چیست و این روز برای کیست نمی خواهم به آن مسئله بپردازم، من می خواهم به مسئلهء اشاره کنم که عده ای به اصطلاح “روشن فکران” از طریق رسانه ها با انعکاس دادن بعضی از رسوم ناپسند جامعهء ما، می خواهند آنرا به فرهنگ اسلامی نسبت داده و ارزش های اخلاقی اسلام را زیر سوال قرار دهند.
اینکه اسلام چه جایگاه را به زن قائل شده است فکر می کنم همین حدیث کفایت می کند که رحمة الاالعاالمین داخل شدن به جنت را مشروط به بدست آوردن رضایت مادر دانسته است. اینکه تعامل و برخورد ما با مادر،همسر و خواهر چگونه است در قدم نخست بر می گردد به سطح علم ودانش و چگونگی فهم دینی ما، و در قدم دوم اینکه ما تا چه حد به فهم دینی و علم و دانش خود عمل می کنیم.
ما در جامعه خود رسوم و عنعناتی داریم که نمی توانیم آنرا توجیه اسلامی نماییم و یا از منابع اسلامی به آن دلیل بیاوریم، به طور مثال:
در جامعه ما هنگامیکه در یک مسئله اسم مادر و یا خواهر ما ضرورت شود از گرفتن نام آنها خجالت می کشیم و حتی بعضاً آنرا گناه می پنداریم، در حالیکه شجاعت و استقامت زنان مسلمان با نام های زیبایشان در تاریخ اسلام با خط زرین نگاشته شده است.
در بعضی از نقاط کشور عده ای از مردم کاملاً مخالف تحصیل زنان اند و آموزش زنان را حتی به خود ننگ و عار می دانند، ولی اگر کتاب احادیث نبوی را باز کنیم به صدها حدیثی برمی خوریم که راوی آن حضرت عایشه (رض) است، مگر روایت حدیث و یا مفسر بودن بدون علم ودانش ممکن است؟
همچنین در بعضی نقاط افغانستان تصمیم عاروسی دختر بدست پدر فامیل است، حتی اگر دختر با شخص مورد قبول پدر برای عاروسی قطعاً راضی نباشد، در حالیکه رضایت دختر در مسئله عاروسی شرط اساسی ازدواج پنداشته می شود.
و صدها رسوم دیگر…………
بنابرین نیاز است تا جایگاه و مقام زن را در دین جستجو نموده و حقوقی را که اسلام برای زن در تمام امورات زندگی اش تعیین نموده است به آن احترام قائل شویم.
امروز در غرب چرا آمار زنانی که همه روزه به اسلام می گروند نسبت به مردان بیشتر است؟، چون آنها درک نموده اند که در غرب از زن صرف به حیث وسیله برای رفع شهوت و یا رسیدن به منافع دنیوی صورت می گیرد، همان قسمیکه تصویر برهنه زن را در شامپو وسابون جهت بازاریابی، می توان مشاهده نمود.!
زنانی که امروز در کشورهای اروپایی و‌ آمریکایی به اسلام می گروند از این باخبر اند که اسلام بهترین جایگاه را به زن قائل شده است، و این مژده را شنیده اند که بهشت زیر پای مادر است.
شکی نیست که فرهنگ و رسوم ملت ما به ارزش های والای اسلامی سخت گره خورده است، اما نیاز است تا برای فهم درست از دین و حفظ تعادل خردمندانه، دور از افراط و تفریط، پیوند ملت خود را با این ارزش ها مستحکم تر ساخته، نگذاریم دشمنان کشور زیر عناوین مختلف با تیر زهر آگین خود ملت مظلوم و رنجدیده مارا نشانه گیرند.

سدید- قونیه ترکیه 8 مارچ 2014

دیدگاهتان را بنویسید